Introduktion

Hos Bisgaard Sko A/S  ("Bisgaard Sko", "vi", "os" eller "vores"), forstår vi vigtigheden af at behandle personoplysninger sikkert og fortroligt. Denne privatlivspolitik er henvendt til vores hjemmesidebesøgende, nyhedsbrevsmodtagere, kunder og andre personer, som vi interagerer med. Bisgaard Sko er forpligtet til overholde gældende lovgivning, herunder databeskyttelsesforordningen ("GDPR"), når vi behandler dine personoplysninger. Vi har derfor implementeret passende sikkerhed for at sikre beskyttelsen af dine personoplysninger.

 

Bisgaard Sko er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Denne privatlivs- og cookiepolitik ("Privatlivspolitik") indeholder et overblik over hvordan Bisgaard Sko behandler dine personoplysninger.

 

Hvis du har nogen spørgsmål til denne Privatlivspolitik eller hvis du ønsker at udøve dine rettigheder i henhold til Kapitel III i GDPR og i overensstemmelse med afsnit 5 i denne Privatlivspolitik, kan du kontakte Bisgaard Sko på kontakt@bisgaardsko.dk.

 

Kilder

Vi indsamler dine personoplysninger fra dig. Det er frivilligt om du vil oplyse os om dine personoplysninger, men hvis vi ikke modtager personoplysningerne, kan det betyde, at du f.eks. ikke kan anvende vores hjemmeside, modtage nyhedsbreve eller indgå en aftale med os, herunder placere en ordre hos os.

 

Øverførsel af personoplysninger til tredjelande (lande udenfor EU/EØS)

Der kan i visse tilfælde ske overførsel af dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS. Bisgaard Sko sikrer, at overførslen sker i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Det betyder, at en modtager af dine personoplysninger, som ikke er hjemhørende i EU/EØS, vil sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, f.eks. ved at indgå aftale med os om brug af EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Bisgaard Sko sikrer implementering af supplerende beskyttelsesforanstaltninger, hvis det vurderes nødvendigt i det enkelte tilfælde.

 

Du kan anmode om at modtage en kopi af retsgrundlaget for overførslen ved at kontakte os.

 

Brugen af cookies

Vi vil gerne tilbyde en brugervenlig hjemmeside med information, der er relevant for dig. Derfor anvender vi teknologier, der kan indsamle, behandle og sortere oplysninger om, hvordan vores hjemmeside bliver brugt. Dette indsamler vi ved hjælp af cookies. En cookie er en lille tekstfil, som bliver gemt på din computer. Dette betyder i praksis, at vores hjemmeside kan huske dig, når du besøger den af flere omgange, og at vi kan indhente statistik, som fortæller os, hvordan du og andre brugere anvender vores hjemmeside.

 

Hvad er en cookie?

En cookie er en lille tekstfil, der bliver sendt til din browser fra vores Hjemmeside og gemt på din computer, telefon eller anden enhed som du anvender til at tilgå internettet.

 

Der findes to typer af cookies - midlertidige cookies og permanente cookies. Midlertidige cookies er informationsenheder som slettes, når du lukker din browser. Permanente cookies er informationsenheder, som bliver gemt på din computer, indtil de slettes. Permanente cookies sletter sig selv efter en vis periode, men bliver fornyet, hver gang du besøger vores Hjemmeside. Bisgaard Sko anvender både midlertidige og permanente cookies. Du kan læse mere om de specifikke cookies vi anvender i cookiedeklarationen nedenfor.

 

Formålet med cookies

Cookies kan blive brugt til en lang række formål, men bliver i det væsentligste brugt til at gemme information om din aktivitet på internettet. Cookies indeholder information som på et senere tidspunkt kan blive læst af en server på det internetdomæne der har udstedt den pågældende cookie. Det betyder, at den pågældende hjemmeside husker dig næste gang du besøger den.

 

Vi anvender cookies på Hjemmesiden med det formål at forbedre din brugeroplevelse, forbedre funktionaliteten, analysere Hjemmesidens præstation, lave statistik over brug af hjemmesiden, huske dine præferencer, markedsføring og tilpasning af vores annoncer, som du ser på andre hjemmesider.

 

For at kunne videreudvikle og forbedre Hjemmesiden anvender vi cookies fra visse tredjeparter. Formålene er udarbejdelse af statistikker og analyse af onlineadfærd. Tredjepartnerne placerer cookierne på din computer og udarbejder statistikkerne mv. på vores vegne. Tredjeparterne fremgår af cookiedeklarationen nedenfor.

 

Hvor længe opbevares cookies?

Cookies sletter sig selv efter varierende perioder, hvilket er beskrevet nærmere i cookiedeklarationen nedenfor.

 

Cookiedeklaration

Cookiedeklaration er sidst opdateret den [indsæt dato] af [indsæt leverandøren af cookieløsningen]:

 

Navn på cookie

Udbyder

Formål

 Klaviyo

 Klaviyo Inc. 

 Marketing

 Facebook Pixel

 Meta Inc. 

 Marketing

 Webshop

 Shopify Inc. 

 Nødvendig data

 Pinterest Pixel 

 Pinterest Inc. 

 Marketing

 Elevar

 Elevar LLC. 

 Data

 Google Analytics

 Google Inc. 

 Marketing

 Sleeknote

 Drip Inc.

 Marketing

 

Fravalg af cookies

Du kan altid afvise eller fravælge placering af cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser eller ved at besøge vores cookiebanner her [indsæt link til cookiebanner].

 

Du skal dog være opmærksom på, at hvis du foretager fravalg vil der være mange funktioner og services på vores Hjemmeside, som du ikke kan bruge, fordi de forudsætter, at hjemmesiden kan huske de valg, du foretager.

 

Cookies, som du tidligere har accepteret, kan nemt slettes efterfølgende. Benytter du en computer med en nyere browser, kan du slette dine cookies ved at bruge genvejstasterne: CTRL + SHIFT + Delete. Virker genvejstasterne ikke, og/eller benytter du en MAC, skal du starte med at finde ud af hvilken browser du bruger, og herefter klikke på de relevante link med vejledning i at fravælge cookies:

 

 

Bemærk venligst at du skal slette cookies i alle dine browsere, hvis du bruger mere end en browser.

 

Dine rettigheder

Vi har iværksat en række foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger og sikre dine rettigheder. Fordi dine personoplysninger behandles, kan du gøre brug af de nedenfor beskrevne rettigheder. Nogle af rettighederne gælder dog alene under visse omstændigheder. Datatilsynet har udarbejdet en vejledning vedrørende de registreredes rettigheder. Nærmere oplysninger om dine rettigheder findes her.

 

  • Du har ret til at anmode om indsigt i, herunder udlevering af kopi af, de personoplysninger, som vi behandler om dig og i den forbindelse også ret til at modtage en række yderligere oplysninger.
  • Du har ret til at anmode om at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget samt ret til at anmode om at få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger.
  • Du har til at anmode om at få personoplysninger om dig selv slettet under visse omstændigheder, eksempelvis hvis behandlingen er baseret på dit udtrykkelige, og du trækker samtykket tilbage.
  • Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, eksempelvis i forbindelse med, at rigtigheden af personoplysningerne bestrides.
  • Når vores behandling foretages automatisk og er baseret på dit samtykke eller opfyldelse af en aftale med dig, har du ret til at anmode om at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet til os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt ret til at anmode om at få transmitteret disse personoplysninger til anden dataansvarlig virksomhed, hvis dette er teknisk muligt.
  • Du har ret til at gøre indsigelse imod den behandling, som dine personoplysninger undergives hos os, herunder særligt i forhold til direkte markedsføring.
  • Du har ret til at anmode om ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker dig.
  • Hvis du har afgivet samtykke til behandlingen af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Tilbagekalder du dit samtykke, vil dette dog ikke berøre den behandling af dine personoplysninger, som fandt sted forud for tilbagekaldelsen.

 

Hvis du ønsker at udøve nogen af de ovennævnte rettigheder, eller hvis du ønsker at trække et tidligere afgivet samtykke tilbage, er du velkommen til at kontakte os på kontakt@bisgaardsko.dk.

 

Spørgsmål og klage

Har du spørgsmål angående denne Privatlivspolitik, ønsker du at udøve en af ovennævnte rettigheder, eller er du uenig i den måde hvorpå vi behandler dine personoplysninger, kan du kontakte Bisgaard Sko på kontakt@bisgaardsko.dk.

 

Er du uenig med den måde, som vi behandler dine personoplysninger, har du ret til at indgive en klage herom til Datatilsynet. Datatilsynets kontaktinformationer kan du finde her. Vi håber dog på, at du i første omgang vil kontakte os ved brug af ovenstående kontaktoplysninger.

 

Ændringer til privatlivspolitikken

Denne privatlivspolitik vil blive opdateret og ændret med jævne mellemrum, samt når det er nødvendigt som følge af lov- og praksisændringer på databeskyttelsesområdet. Vi anbefaler derfor, at du løbende holder dig orienteret.