Blog - Madagaskar Part 3

Dagen efter vi ankom til Madagaskar, havde vi et møde med Antonnela, som er leder af "Centre Mere Enfant". Her snakkede vi om hvordan sko fra bisgaard, samt vores indsamlede beløb skulle afleveres og fik et indblik i situationen og dagligdagen på centeret.

Vi ankom til frokost i en lille tilstødende kantine og blev taget pænt imod af de mange nysgerrige børn og de voksne, der arbejder som frivillige på stedet. Skolebørnene fik serveret ris og pasta, som blev tilberedt i et lille køkken.

Adgang til skole på Madagaskar er blevet en økonomisk udfordring, da de offentlige skoler nu kræver egenbetaling på 70% af beløbet, og det er mere end hvad en almindelig familie kan overkomme. Offentlige skoleklasser rummer op til 80 elever med en enkelt lærer, og kun eleverne på de forreste rækker får reelt noget ud af undervisningen. En god skolegang er det absolut vigtigste, for at bryde ud af fattigdommen. De elever der har adgang til "Centre Mere Enfant" får lektier for og skal klare nogle test undervejs.

En af grundende til den stigende fattigdom i verdens nu 4. fattigste land er, at mellemklassen altid har brugt den dårligst stillede- og i øvrigt bredeste del af befolkningen, til at vaske sit tøj og hente vand. Kun 11 procent af befolkningen har adgang til vand fra egen forsyning. Men den økonomiske situation har tvunget mellemklassen til selv at tage sig af disse opgaver, og det betyder absolut ingen indkomst for en stor del af befolkningen.

Antonella Puccini og Madame Michelle blev utrolig glade for de mange nye sko fra bisgaard og de nye strømper. De sko er af en helt anden kvalitet, end hvad de normalt får foræret. Skoene blev stillet op på lægens briks. Deres svære opgave bliver nu, at fordele skoene til mødrene og deres børn. Alle ville gerne have sko til fødderne i denne kvalitet. Sko er langt sværere at skaffe end tøj, så bisgaard skoene er af stor værdi.

Det var en meget speciel oplevelse at besøge centeret midt i skoletiden. Der var mere ro, end da vi besøgte stedet sidst, hvor de var i gang med at uddele mad og vitaminer. Det var vigtig at få taget fotos af stedet og de plakater Mette havde lavet, så det var jeg meget fokuseret på. Men det var også lidt af en udfordring at være i et lokale med så mange børn, der var forkølede og sikkert kunne fejle lidt forskelligt. De har et andet interval mellem brusebad og vask af tøj end vi andre - det vidnede både min næse og øjne om. Men som vi ser så mange steder i landet, så er det ofte nysgerrige, imødekommende, smilende børn og voksne vi møder - selvom der ikke er meget af smile af i deres situation.

Hver tirsdag kommer en læge til centeret og ser til de mødre og børn, der har mest behov for hjælp og medicin. Diarré og lungesygdomme er de mest forekommende pga. den ringe hygiejne og stor luftforureningen i hovedstaden. Alle der har adgang til centeret skal fremvise journal og bliver registreret med billede-ID, så på det område har de taget et teknologisk middel i brug siden vi var på stedet, 5 år tilbage. Hver onsdag forvandles klasselokalet til håndværklokale, hvor mødrene kan lave forskellige slags håndværk, med henblik på salg og dermed få en lille indkomst ud af salget.

Der kan nævnes mange områder, der udfordrer en hverdag for en ganske almindelig familie på Madagaskar. Men det er helt sikkert, at hjælpen hjemme fra Danmark kommer til at gøre en stor forskel for dem, der har adgang til centeret. Endda et godt stykke tid ud i fremtiden. Her har de adgang til lægebesøg, kost, skole, underholdning og socialt arbejde - en værdifuld hverdag. Vi sender hermed en varm hilsen og et stort tak retur til bisgaard og alle der er bidraget til indsamlingen.